Tidleg pleistocen

Tidleg pleistocen (nedre pleistocene eller calabrium) er den andre alderen i epoken pleistocen. Han starta for 1 806 000 ± 50 000 år sidan og enda for 781 000 ± 5 000 år sidan, då den siste geomagnetiske reverseringa skjedde.

Opphavleg var calabrium ein europeisk alder som hovudsakleg var basert på fossil av molluskar. Mange fossilsamlingar av pattedyr frå tidleg pleistocen startar i gelasium, den siste alderen i pliocen.

Kjelder endre

Neogen
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Aquitanium | Burdigalium
Langhium | Serravallium
Tortonium | Messinium
Zancleum | Piacenzium
(Gelasium)
Gelasium | Tidleg
Midtre | Sein
Boreal | Atlantisk