Torstein Olsson Hus (20. november 184815. januar 1910) var ein gardbrukar og stortingsmann frå Ullensvang. Han representerte Venstre.

Hus var son til ein gardbrukar og tok i si tid over farsgarden, som han dreiv til han døydde. Han var både ordførar i Ullensvang og forlikskommissær i mange år. Valbolken 1898-1900 var han 4. representant frå Søndre Bergenhus amtStortinget, medlem av Lagtinget og vegkomiteen. Bolken 1906-09 var han varamann for Hardanger krins.

Hus døydde på garden sin i 1910.

KjelderEndra