Trekantulikskapen

Trekantulikskapen eller triangelaksiomet er vanlege namn på ulikskapen |a+b| ≤ |a| + |b|, som gjelder for komplekse og reelle tal og for vektorar. Geometrisk uttrykker ulikskapen at summen av to sider i ein trekant ikkje kan vere mindre enn lengda av den tredje sida.

For ein vilkårleg funksjon f(a,b) av to variable vert trekantulikskapen uttrykt som f(a,c) ≤ f(a,b) + f(b,c). Ulikskapen må vere oppfylt dersom funksjonen skal definere ein metrikk eller avstandsfunksjon.

Kjelder

endre