Triskaidekagon

Ein triskaidekagon er i geometrien ein polygon med 13 sider og 13 vinklar. I ein regulær triskaidekagon har alle sider lik lengd og alle vinklar er lik ca. 152.308°.

Ein regulær triskaidekagon


Ein regulær triskaidekagon kan ikkje konstruerast med passar og linjal, men ein kan konstruere figuren ved hjelp av Neusis konstruksjon.