Troms Fylkes Dampskibsselskap

Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS ASA) er eit norsk reiarlag som vart stifta i 1866 under namnet Tromsø Amts Dampskibsselskap. Med utgangspunkt i Nord-Noreg utvikla reiarlaget seg til å verta ein nasjonal og internasjonal aktør innanfor transport og reiseliv, med Hurtigruten som den største verksemda. Etter at selskapet ved utgangen av 2004 vart majoritetseigar i AS TIRB, hadde TFDS-gruppa over 2 000 tilsette. Gruppa disponerte ein flåte på 38 skip, 123 bussar samt 86 gods- og varebilar. Hovudkontoret låg i Tromsø. Administrerande direktør var Henrik Andenæs, og styreleiar var Ole Lund.

MS «Nordlys» i Hammerfest med skorsteinfargane til TFDS.

TFDS kom inn i Hurtigruten i 1979 ved at Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) selde sine fire hurtigruteskip til TFDS.

Dei to hurtigruterederiene Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS) og TFDS vedtok i desember 2005 å slå seg saman. Fusjonen vart gjennomført 1. mars 2006. Det nye selskapet fekk namnet Hurtigruten Group, men namnet vart i 2007 endra til Hurtigruten ASNE. Selskapet hade då ein omsetnad på rundt fire milliardar kroner årleg, og kring 3 400 tilsette. Administrerande direktør vart Jan Kildal (OVDS) og ny styreleiar vart Ole Lund (TFDS). Hovudkontoret for hurtigruten vart lagt til Narvik, medan kontoret for ferjar og hurtigbåtar vart lokalisert i Tromsø.

Dei to sistnemnde verksemdene vart etter kvar overteke av Torghatten trafikkselskap i Brønnøysund, og utskilt som eit dotterselskap av dette, under namnet Torghatten nord og enno tilhald i Tromsø.

Hurtigruteskip endre

Liste over hurtigruteskip som TFDS har ått inntil 2006.

Hurtigbåt endre

 
MS «Fjordkongen».
 • MS «Fjorddronninga II»
 • MS «Fjorddronninga»
 • MS «Fjordkongen»
 • MS «Fjordprinsessa»
 • MS «Reinfjord»
 • MS «Tromprinsen»
 • MS «Vågsfjord»

Ferjer endre

Offshorefartøy endre

 • MS «Troms Tjeld»
 • MS «Troms Skarven»
 • MV «Aldoma»
 • MV «Kovambo»

Andre skip endre

 • KV «Tromsø»
 • MS «Grytøy»
 • MS «Lance»
 • Testfartøy LMN
 • Testfartøy RJO

Bakgrunnsstoff endre