Trond er eit norsk mannsnamn av norrønt opphav. Det har namnedag den 21. september.

Namnet er danna av norrøne Þróndr, Þrándr, tilnamn med tydinga 'trøndar'. Desse er alle danna av verbet þróast, 'veksa, trivast'.

Andre skrivemåtar av namnet er Tron, Tronn, Thron og Thrond. Mannsnamnet Trand og kvinnenamnet Tronda er sjeldne namneformer.

Bruk Endra

Historisk utviklig av populariteten til namnet Trond i Noreg.[1][2]

Trond er eit vanleg namn i Noreg, og er noko brukt i Sverige. Det finst som Tróndur på Færøyane og Þrándur på Island. Elles er det lite utbreidd i andre land.

Trond var melloma dei mest populære namna på nyfødde gutar i Noreg i frå rundt 1950 til 1980.

Namneberarar Endra

Annan bruk Endra

Sjå òg Endra

Kjelder Endra

Fotnotar
  1. «Namnestatistikk». Statistisk sentralbyrå.  Statistikk for navn i Norge
  2. «Digitalarkivet». Arkivverket.  Folketellinger i Norge