Tudortida viser til den delen av engelsk historiehuset Tudor var på trona, frå 1484 til 1603. Den lange regjeringstida til Elisabeth I, frå 1558 til 1603, kan i blant skiljast ut som elisabetansk tid.

Allegori over Tudordynastiet (detail), tilskrevet Lucas de Heere, ca. 1572: frå venstre til høgre Filip II av Spania, Maria I, Henrik VIII, Edvard VI, Elisabeth I.

Etter krig, pest og nedgang i jordbruket på slutten av 1300-talet markerte tudortidaei fredeleg tid der befolkninga tok til å veksa att. Eksport av ull til kontinentet førte til ny økonomisk vekst, men perioden var også prega av aukande forskjellar mellom fattige og rike og byrjinga på inngjerding av allmenningar. Det var også under tudortida at reformasjonen blei innført.

Spire Denne historieartikkelen som har med Storbritannia å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.