Unge Venstre

Unge Venstre
Engelsk: Young Liberals of Norway
Samisk: Gurutbellodaga nuorat
Unge Venstre}}}
Grunnleggjande
Oppretta 1909
Ideologi Liberalisme
Partileiar Sondre Hansmark
Partiavis Liberal Røyst
Statistikk
Tilknytingar
Morparti Venstre
Internasjonal tilknyting: IFLRY
Europeisk tilknyting: LYMEC
Nettstad: www.uv.no


Unge Venstre (Norges Unge Venstre) er ungdomspartiet til det politiske partiet Venstre, og vart stifta 27. januar 1909, med Anders Kirkhusmo som den første leiaren. Noverande leiar, sidan 2017, er Sondre Hansmark frå Askøy i Hordaland.

FormålsparagrafEndra

Unge Venstres Formålsparagraf[1] lyder:

Norges Unge Venstre byggjer på den liberale ideologien. Organisasjonen arbeider for å fremma ein radikal politikk, tufta på ei liberal samfunnsforståing. Formålet er å samle oppslutning om organisasjonens idéar blant ungdom. Norges Unge Venstre er ein sjølvstendig ungdomsorganisasjon som samarbeider med Venstre.

OrganisasjonenEndra

Ungdom mellom 12 og 35 år kan bli medlemmer i Unge Venstre, forutsett at dei deler organisasjonen sitt politiske syn. Samarbeidet med Venstre er tett. Leiaren av Unge Venstre er automatisk med i sentralstyret i Venstre - dette gjeld på alle plan frå den nasjonale organisasjonen til fylkeslag og lokallag.

Politisk er Unge Venstre ein liberal organisasjon, som står for ein stor grad av personleg og økonomisk fridom for enkeltmennesket, men samtidig er tilhengjarar av offentleg utdanning og velferdsordningar. Miljøpolitikk har òg lenge vore eit viktig politikkområde for Unge Venstre.

Unge Venstre går i motsetning til moderpartiet Venstre inn for norsk medlemskap i EU, sidan landsmøtet i Bergen i 2000.

Unge Venstre er medlem av desse internasjonale organisasjonane

  • International federation of Liberal Youth (IFLRY)
  • European Liberal Youth (LYMEC)

MedlemstalEndra

Årstal Tal på betalande medlemmar
2016 1415
2015 1581
2014 1551
2013 1501
2012 1685
2011 1652
2010 1018
2009 800
2008 714
2007 768
2006 696
2005 677

PartileiingEndra

Leiarar

 

Generalsekretærar*

*Før år 2000 vart stillinga kalla Landssekretær.

Resultat i skuleval[2]Endra

Fylke 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999
Akershus 7.5 % 8.8 % 8.8 % 10.2 % 4.8 % 2.7 % 2.0 % 2.9 % 2.9 %
Aust-Agder 6.0 % 5.4 % 5.8 % 2.9 % 3.5 % 2.5 % 6.4 % 5.2 % 11.1 %
Buskerud 3.6 % 4.4 % 4.0 % 4.6 % 5.2 % 2.0 % 1.8 % 2.9 % 4.4 %
Finnmark 8.6 % 5.0 % 5.3 % 2.1 % 1.6 % 1.1 % 2.3 % 1.6 % 3.9 %
Hedmark 5.2 % 7.9% 8.4% 8.1 % 7.3 % 4.2 % 7.6 % 2.8 % 5.2 %
Hordaland 6.4 % 9.3 % 7.6 % 9.1 % 8.2 % 4.8 % 3.4 % 4.8 % 5.7 %
Møre og Romsdal 8.7 % 5.2 % 6.9 % 4.0 % 4.6 % 3.8 % 3.9 % 3.6 % 4.3 %
Nord-Trøndelag 8.5 % 6.7 % 4.8 % 2.6 % 2.0 % 1.7 % 2.4 % 2.6 % 1.7 %
Nordland 4.3 % 4.8 % 4.8 % 4.6 % 5.4 % 1.4 % 1.9 % 1.7 % 2.8 %
Oppland 3.7 % 3.7 % 6.3 % 4.7 % 6.6 % 2.9 % 2.5 % 2.1 % 3.1 %
Oslo 10.3 % 7.8 % 9.4 % 8.6 % 7.0 % 5.5 % 5.2 % 2.7 % 2.8 %
Rogaland 7.2 % 7.0 % 6.4 % 7.1 % 5.4 % 4.3 % 5.8 % 11.0 % 15.3 %
Sogn og Fjordane 7.8 % 11.9 % 8.1 % 4.5 % 4.2 % 2.8 % 5.9 % 2.7 % 4.9 %
Sør-Trøndelag 5.5 % 4.3 % 6.0 % 2.8 % 2.1 % 1.9 % 1.6 % 2.3 % 2.2 %
Telemark 4.0 % 5.6 % 6.6 % 3.1 % 4.9 % 2.2 % 1.9 % 3.8 % 3.5 %
Troms 5.8 % 4.6 % 5.7 % 4.9 % 2.7 % 2.9 % 2.5 % 1.5 % 1.3 %
Vest-Agder 6.2 % 6.4 % 4.2 % 4.0 % 4.3 % 3.0 % 2.8 % 2.7 % 5.0 %
Vestfold 5.1 % 6.7 % 7.7 % 4.1 % 3.2 % 1.8 % 2.7 % 1.2 % 2.0 %
Østfold 4.1 % 4.4 % 6.5 % 3.8 % 2.8 % 1.6 % 1.8 % 2.5 % 1.8 %
Totalt 6.5 % 6.7 % 6.8 % 6.0 % 5.0 % 3.1 % 3.4 % 3.5 % 4.6 %

ReferansarEndra

  1. "Unge Venstres vedtekter"
  2. "Samfunnsveven.no"

BakgrunnsstoffEndra

Politiske ungdomsparti i Noreg
Sosialistisk Ungdom Arbeidarane si ungdomsfylking Senterungdommen Unge Venstre Kristeleg Folkepartis Ungdom Unge Høgre Framstegspartiet sin ungdom
Grøn Ungdom | Raud Ungdom | Norges Kommunistiske Ungdomsforbund | Liberalistisk Ungdom | Norsk Ungdom