United States Marine Corps

United States Marine Corps (norsk 'Det amerikanske marinekorpset', eller 'USA-marinekorpset') er den minste av dei fire forsvarsgreinene til USA, med 170 000 mann i aktiv teneste og 40 000 i reserveteneste (per 2002). Korpset sine opphavlege oppgåver var å tenestegjera som marineinfanteri på krigsskip og å gjennomføra amfibiske operasjonar.

Luftfartøy endre