Uran-235

Müllemmer.pngFøreslått sletta: Denne artikkelen er føreslått sletta. Du kan diskutera dette på diskusjonssida.

Uran 235 (235U) er ein naturleg uranisotop. Den skil seg frå den langt meir alminnelege isotopen 238U, ved at den kan nedbrytast ved spontan fisjon. Det er nettopp denne eigenskapen som vert utnytta både i enkelte typar av kjernevåpen og i visse former for kjernekraft. 235U er den einaste naturlege isotop som kan brukast i kjernefysisk fisjon, og utvinnast i store mengder, noko som gjer det økonomisk forsvarleg. 238U vart oppdaga i 1935 av Arthur Jeffrey Dempster.

KjelderEndra

KjelderEndra

  • International Luxembourg Forum on preventing nuclear catastrophe: Nuclear Proliferation and the Problem of Terrorism Vitja 29. desember 2013