Utdøydd

Wikimedia-fleirtydingsside

Omgrepet utdøydd kan visa til ulike ting som ikkje finst eller er verksame lenger, til dømes:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.