Typografisk ellipse

serie av prikkar som typografisk markering av at noko er utelate
(Omdirigert frå Utelatingsteikn)

Ellipse eller utelatingsteikn; er i typografien eit skriftteikn – tre prikkar – som markerer at noko er utelate i ein tekst. Ein brukar mellomrom før og etter teiknet dersom det markerer at eitt eller fleire ord er utelatne i ein tekst. Dersom bokstavar i eit ord er utelatne, brukar ein ikkje mellomrom.


Skiljeteikn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( )
lang tankestrek ( )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
utelatingsteikn ( )
ropeteikn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøgt punktum ( · )
interrobang ( )
ironiteikn ( ؟ )
spørsmålsteikn ( ? ) ( ¿ )
sitatteikn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) (« ») (» «) (› ‹)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
bakstrek ( \ )
lodrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kross ( )
dobbelkross ( )
innsettingssteikn ( ^ )
tilde ( ~ )
alinea ( )
listepunkt ( • ▪ ‣)


  Fordelingsmellomrom
hardt mellomrom (   )
mange fleire ( ) ( ) ( ) ( )


  Parentesar
parentes ( ( ) )
hakeparentes ( [ ] )
krøllparentes ( { } )
vinkelparentes ( 〈 〉 )
piggparentes ( ⁅ ⁆ )

«Eg veit ikkje … har ikkje tenkt … jo, kanskje.»
«Eg veit f… ikkje.»

Når tekst er utelaten frå ein sitert tekst, set ein utelatingsteiknet i hakeparentes.

«Peer du lyver! […] Nå, så bann på at det er sant!»

Teiknet er samansett av tre prikkar. I eit ekte ellipseteikn er det større mellomrom mellom prikkane enn mellom tre punktum skrivne etter kvarandre. Ellipseteiknet er eit eige symbol og tastekombinasjonen (i Windows) for å skrive ellipsen er Alt + 0133. For Mac er kombinasjonen Alt + . (punktum). I Word får ein fram teiknet ved å trykkje ned <alt gr> og <.> (punktum)
HTML-koden for ellipse er «&hellip;»

Kjelder

endre