Värmlands län er eit len i det midtre Sverige. Det grensar til lena Dalarnas län, Örebro län og Västra Götalands län og dei norske fylka Østfold, Akershus og Hedmark.

Landskap endre

Landskapet Värmland omfattar omtrent heile dagens Värmlands län, samt Karlskoga i Örebro län og Amnehärads församling i Gullspångs kommun i Västra Götalands län.

Administrasjon endre

Hovudoppgåvene for lensadministrasjonen er å utføre dei oppgåvene gjeven av Riksdagen og den svenske regjeringa, å koordinere og oppmuntre til økonomisk vekst i länet og ivareta rettstryggleiken.

Kommunar endre