Vågen vidaregåande skule

Vågen vidaregåande skule er ein vidaregåande skule i Sandnes som underviser i musikk, dans og drama; media og kommunikasjon og formingsfag. Skulen ligg ved Vågen i sentrum av Sandnes og opna i 2010. Han har eit areal på om lag 20 000 kvadratmeter (delar av dette deler han med Sandnes kulturskule) og han har rundt 850 elevplassar.

Vågen vidaregåande skule
KommuneSandnes kommune
Nettstadhttps://www.vaagen.vgs.no
Kart
Vågen vidaregåande skule
58°51′3″ N 5°44′29″ E

Før skulen blei bygd var det noko strid om kva han skulle heita. Eit mindretal i Rogaland fylkesting ønskte å kalla han opp etter den lokale næringlivsmannen Jonas Øglænd, men valet fall til slutt på at skulen fekk namn etter staden han ligg.

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra