Vêris, vedis, glattis eller islag er eit tunt, glatt og klårt islag som legg seg på bakken, tre eller andre lekamar.

Glattis på grasstrå.

Glattis kan ein få anten ved at underkjølte vassdropar frys til is så snart dei treffer bakken, eller ved omslag frå kulde til mildvêr når vassdropar treffer underlag som har ein temperatur under 0 °C.

Islag på ein veg fører til ein særs glatt vegbane.

Kjelder Endra