Valdres prosti er eit tenestedistrikt i Hamar bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Aurdal.

Aurdal kyrkje

Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Prestegjeld og sokn i Valdres prosti:

endre

Sjå òg:

endre

Bakgrunnsstoff

endre