Valevåg er ein tettstad nord i Sveio kommune i Vestland.

Valenheimen, der Fartein Valen budde

I Valevåg var det tidlegare ein ferjekai for sambanda Skjersholmane-Valevåg og Mosterhamn-Valevåg. Ferjesambandet vart nedlagt etter at Trekantsambandet opna, og kaien er i dag berre brukt som beredskapskai saman med Skjersholmane i tilfelle Trekantsambandet må stengjast. Sentrum i Valevåg er ein daglegvarebutikk som ligg like ved ferjekaien.

Bømlafjordtunnelen endar eit like stykke sør for Valevåg, på Ulvaråker.

Namnet Valevåg kjem frå ein våg med same namn, vest for tettstaden. Lenger sør ligg bygda Valestrand, og nord for Valevåg ligg Tittelsnes.

Kjende personar frå Valevåg endre