Varmeomsetning

Varmeomsetning er energilikevekta mellom innstråling, utstråling, fordunsting og varmeleiing. Temperaturforholda i lufta og i jordoverflata er avgjort av varmeomsetninga.

KjelderEndra