Vekas fjogning

Vekas fjogning var eit radioprogram som vart sendt kvar fredag ettermiddag i NRK Sogn og Fjordane – mesteparten av tida med Geirmund Henjum og Kai Aage Pedersen som programleiarar.

Programmet vart etter kvart ein institusjon i fylket, og trass i skarp satire, var det eit heidersteikn å få tittelen «Vekas fjogning». Fleire av programma ligg framleis ute på nettsidene til NRK Sogn og Fjordane.

Sjå ògEndra