Verket

tettsted på Hurumlandet i Asker kommune

Verket er ein plass på Hurumlandet i Asker kommune, rett vest for Klokkarstua. Han er ein endemorene frå ein isbre, som gjer Drammensfjorden berre om lag 200 meter brei på denne staden. Mesteparten av tangen er sand- og grustak, men namnet Verket blir òg bruka om busettinga der. Verket med sine 122 innbyggjarar blir rekna som ein del av tettstaden Svelvik på Vestfoldsida av fjorden. Det er ferje frå Verket til Svelvik.

Verket ligg på tangen ut i Drammensfjorden. Svelvik på andre sida av fjorden. (Foto: Kjetil Lenes).
Verket ligg om lag 20 km sør for Drammen.

Bakgrunnsstoff

endre