Verneplan III for vassdrag

Verneplan III for vassdrag er den tredje av fire verneplanar for vassdrag.

Ved arbeidet med denne verneplanen vart fagmiljø ved universiteta bruka aktivt. Det vart gjennomført eit omfattande utreiingsarbeid i mange vassdrag. Stortinget vedtok i 1986 Verneplan III, og ytterlegere 46 vassdrag vart verna.

Verna vassdragEndra

Desse vassdraga vart verna i Verneplan III for vassdrag:

AkershusEndra

HedmarkEndra

OpplandEndra

BuskerudEndra

TelemarkEndra

Aust-AgderEndra

Vest-AgderEndra

RogalandEndra

HordalandEndra

Sogn og FjordaneEndra

Møre og RomsdalEndra

Sør-TrøndelagEndra

Nord-TrøndelagEndra

NordlandEndra

TromsEndra

FinnmarkEndra

BakgrunnsstoffEndra