Verneplan IV for vassdrag

Verneplan IV for vassdrag er den siste av fire verneplanar for vassdrag.

I Verneplan IV vart mange av dei mest kontroversielle vassdraga frå tidlegare verneplanar vurderte for vern. Etter relativt omfattande tilleggsundersøkingar kom det nye kontaktutvalet, Mellquistutvalet, med ein rapport i 1991 med forslag om vern av mange store og kontroversielle vassdrag, vern av mange kystvassdrag, og forslag til moglege forvaltingsstrategiar for dei verna vassdraga. På denne bakgrunnen vedtok Stortinget i 1993 Verneplan IV, med vern av 130 nye vassdrag.

Sidan er det sett i gang arbeid med å supplere verneplan IV.

Verna vassdragEndra

Desse vassdraga vart verna i Verneplan IV for vassdrag:

ØstfoldEndra

HedmarkEndra

OpplandEndra

BuskerudEndra

TelemarkEndra

Aust-AgderEndra

Vest-AgderEndra

RogalandEndra

HordalandEndra

Sogn og FjordaneEndra

Møre og RomsdalEndra

Sør-TrøndelagEndra

Nord-TrøndelagEndra

NordlandEndra

TromsEndra

FinnmarkEndra

BakgrunnsstoffEndra