Verneplan IV for vassdrag

Verneplan IV for vassdrag er den siste av fire verneplanar for vassdrag.

I Verneplan IV vart mange av dei mest kontroversielle vassdraga frå tidlegare verneplanar vurderte for vern. Etter relativt omfattande tilleggsundersøkingar kom det nye kontaktutvalet, Mellquistutvalet, med ein rapport i 1991 med forslag om vern av mange store og kontroversielle vassdrag, vern av mange kystvassdrag, og forslag til moglege forvaltingsstrategiar for dei verna vassdraga. På denne bakgrunnen vedtok Stortinget i 1993 Verneplan IV, med vern av 130 nye vassdrag.

Sidan er det sett i gang arbeid med å supplere verneplan IV.

Verna vassdrag endre

Desse vassdraga vart verna i Verneplan IV for vassdrag:

Østfold endre

Hedmark endre

Oppland endre

Buskerud endre

Telemark endre

Aust-Agder endre

Vest-Agder endre

Rogaland endre

Hordaland endre

Sogn og Fjordane endre

Møre og Romsdal endre

Sør-Trøndelag endre

Nord-Trøndelag endre

Nordland endre

Troms endre

Finnmark endre

Bakgrunnsstoff endre