Verneplan I for vassdrag

Verneplan I for vassdrag er ein av fire verneplanar for vassdrag.

Verneplanen bygde på ei tilråding frå kontaktutvalet for kraftutbygging og naturvern, leidd av vassdragsdirektør i NVE, Hans Sperstad. På bakgrunn av tilrådinga frå Sperstadutvalet vedtok Stortinget i 1973 varig vern av 95 vassdragsobjekt. 51 vassdrag vart mellombels verna i 10 år i påvente av betre dokumentasjon av verneverdiane og utbyggingsinteressane.

Verna vassdrag endre

Desse vassdraga vart verna i Verneplan I for vassdrag:

Østfold endre

Oslo endre

Hedmark endre

Oppland endre

Buskerud endre

Vestfold endre

Telemark endre

Aust-Agder endre

Rogaland endre

Hordaland endre

Sogn og Fjordane endre

Møre og Romsdal endre

Sør-Trøndelag endre

Nord-Trøndelag endre

Nordland endre

Troms endre

Finnmark endre

Bakgrunnsstoff endre