Verneplan I for vassdrag

Verneplan I for vassdrag er ein av fire verneplanar for vassdrag.

Verneplanen bygde på ei tilråding frå kontaktutvalet for kraftutbygging og naturvern, leidd av vassdragsdirektør i NVE, Hans Sperstad. På bakgrunn av tilrådinga frå Sperstadutvalet vedtok Stortinget i 1973 varig vern av 95 vassdragsobjekt. 51 vassdrag vart mellombels verna i 10 år i påvente av betre dokumentasjon av verneverdiane og utbyggingsinteressane.

Verna vassdragEndra

Desse vassdraga vart verna i Verneplan I for vassdrag:

ØstfoldEndra

OsloEndra

HedmarkEndra

OpplandEndra

BuskerudEndra

VestfoldEndra

TelemarkEndra

Aust-AgderEndra

RogalandEndra

HordalandEndra

Sogn og FjordaneEndra

Møre og RomsdalEndra

Sør-TrøndelagEndra

Nord-TrøndelagEndra

NordlandEndra

TromsEndra

FinnmarkEndra

BakgrunnsstoffEndra