Vest-Nedenes prosti

Vest-Nedenes prosti er eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Lillesand. Prostiet svarer til kommunane Birkenes, Grimstad og Lillesand i geografisk utstrekking.

Lillesand kyrkje
Herefoss kyrkje
Foto: Karl Ragnar Gjertsen
Fjære kyrkje
Landvik kyrkje

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Vest-Nedenes prosti

endre

Lillesand kommune

endre

Grimstad kommune

endre

Birkenes kommune

endre

Sjå òg:

endre

Bakgrunnsstoff

endre