Vesthordland prosti

Vesthordland prosti er eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Straume.

Prostiet var tidlegare inndelt i prestegjeld. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Tidlegare prestegjeld og sokn i Vesthordland prosti: endre

  • Fjell prestegjeld med
  • Sund prestegjeld med

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre