Vesthordland prosti

Vesthordland prosti er eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Straume.

Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Prestegjeld og sokn i Vesthordland prosti:Endra

  • Fjell prestegjeld med
  • Sund prestegjeld med

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra