Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit regionalt forskingsinstitutt lokalisert i Sogndal med ca. 30 tilsette. Instituttet har kontor på Fosshaugane campus. Instituttet utfører forsking, utviklingsarbeid og utgreiingar på oppdrag frå offentleg sektor, næringsliv og forskingsråd. Oppdraga omfattar både regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt. Hovudområda er innan IKT, miljø og klima, berekraftig reiseliv og endring og nyskaping.

BakgrunnsstoffEndra