Viseadmiral (Admiral frå arabisk «amir al bahr», «hovding på havet») er i Noreg den nest høgaste militære grada i Sjøforsvaret. Grada tilsvarar Generalløytnant i Hæren og Luftforsvaret. I NATO sitt gradsystem tilsvarar det OF-8.

Ein kjend norsk viseadmiral er Thore Horve som stod i spissen for at norske krigsseglarar skulle få sin rettmessige del av Nortraship sitt hemmelege fond.