Viss og berre viss

Viss og berre viss eller biimplikasjon er eit uttrykk som er vanleg i matematikk og logikk. «A viss og berre viss B» inneber at A og B er ekvivalente, og slik at A følgjer B som at B følgjer A. I matematikken seier ein at B er eit nødvendig og tilstrekkeleg krav for A.

I matematikken nyttar ein symbolet :

Til dømes gjeld det at

,

der pila vert lesen som «viss og berre viss» eller «er ekvivalent med».

Døme endre

Uttrykket   viss og berre viss   tyder to ting:

  1. Viss  , så er  .
  2. Viss  , så er  .

Sjå òg endre

Kjelder endre