Vorter (verrucalatin) er ein godarta liten utvekst i huda som vanlegvis vert mellom 1 mm og 1 cm stor. Vorter skuldast ein infeksjon i huda eller i slimhinnene forårsaka av virus. Det finst mange forskjellige virus som kan gje vorter, men dei forskjellige virusa gjev vorter på forskjellige stader på kroppen.

Vorte på augelokket

Det er mest vanleg hjå barn i alderen frå 8 til 12 år. Etter at ein har fylt 35 år byrjar vorter å bli sjeldne. Dei fleste vortene forsvinn etter om lag 2 år.

Sjå og endre