Wikinews er ein open nyhendeportal der alle kan bidra til – og nytte – informasjonen som vert lagt ut, prosjektet er underlagt Wikimedia Foundation. Målet med Wikinews er å skape eit miljø der enkeltmenneske og «grasrotjournalistar» kan skrive uavhengige rapportar og artiklar om alt som foregår innan deira interessesfære.

Wikinews

Type nettstadWikimedia-prosjekt
Grunnlagd8. november 2004
HovudkontorTampa
OpphavslandUSA
EigarWikimedia Foundation
Nettstadwikinews.org

Historie Endra

I november 2004 vart det etablert ein demonstrasjonswiki for å vise at ein open nyhendeportal, der alle kan bidra er mogeleg. Prosjektet vart sparka i gang og støtta av Wikimedia Foundation. I desember 2004 vart ein engelsk og tysk versjon av nyhendeportalen publiserte i dei første betaversjonane. I januar og februar 2005 dukka det opp portalar på nederlandsk, fransk, spansk, bulgarsk, polsk, portugisisk, rumensk og svensk.

Norsk Wikinews Endra

Den 11. januar 2006 vart Wikinytt oppretta som Wikinews-portalen på norsk. I Wikinytt kan ein leggja inn artiklar på nynorsk eller bokmål. Det vart ei tid òg diskutert om ein skulle oppretta ein felles skandinavisk portal i staden for at kvart språk fekk sin eigen.

Bakgrunnsstoff Endra

Wikinewsportalar