Wikipedia-diskusjon:Utvald artikkel/Veke 19, 2016

Det er ingen diskusjoner på denne siden.

Tor Jonsson blir 100 år snart. Enno er artikkelen berre ei spire. Men det er vår og grotid ... --Knut (diskusjon) 14. april 2016 kl. 18:13 (CEST)

Har luka litt og planta litt. Men enno kan mykje gjerast betre. Og så skulle vi så gjerne hatt eit bilete av mannen med dei runde brillene! --Knut (diskusjon) 18. april 2016 kl. 21:19 (CEST)
Mannen er viktig og artikkelen er bra og eg er samd i at vi vel han ut til veka. Tidlegare fekk vi teikna portrett av personar vi mangla bilete av. Men er det framleis nokon som kan teikne her inne? Hogne (diskusjon) 2. mai 2016 kl. 13:18 (CEST)
Er det eit alternativ å spørje Tor Jonson-laget på torsbruo@gmail.com eller andre etter foto? Eg har så lite vett på det med aktuelle lisensar. Men kanskje dei er interessert i PR rundt mannen, og har eit foto som dei kan frigje? --Knut (diskusjon) 7. mai 2016 kl. 15:45 (CEST)
Trur me skal vera forsiktige med å spørja organisasjonar om frigjeving, det kan det lett bli krøll av. Svært ofte er det berre opphavsmannen som kan frigje. --Ranveig (diskusjon) 7. mai 2016 kl. 16:21 (CEST)
Tilbake til prosjektsiden «Utvald artikkel/Veke 19, 2016».