Opna hovudmenyen

Wikipedia-diskusjon:Vekas artikkel/Veke 12, 2013

Det er ingen diskusjoner på denne siden.

Forslag 1:

Sør-Fron kyrkje på Hundorp er ei åttekantskyrkje bygd i stein

Åttekantkyrkje eller oktogonal kyrkje er eitt kyrkjebygg der grunnplanet er ein rein oktogon, eller berre sjølve skipet er ein oktogon som er kombinert med tilbygg for kor og våpenhus. Slike tilbygg kan gje heile bygget ei meir langstrakt form som ei langkyrkje. Det åttekanta grunnplanet gjev betre synskontakt mellom tverrarmane og koret enn dei krossforma kyrkjene. Kyrkjeforma vart vanleg frå omkring 1700 med Hospitalskyrkja i Trondheim som den eldste. Det var innanfor Nidaros bispedømme åttekantforma først vart vanleg, og dei fleste åttekantkyrkjene var oppført av lafta tømmer.

Blant åttekantkyrkjene finn ein også nokre av dei største kyrkjebygga i Noreg, den største av dei er Røros kyrkje med 1640 sitjeplassar. Les meir …


Hogne (diskusjon) 28. februar 2013 kl. 12:37 (CET)
Tilbake til prosjektsiden «Vekas artikkel/Veke 12, 2013».