Wikipedia:Filtilsynet

(Omdirigert frå Wikipedia:CT)
Snarvegar:
WP:CT
Filtilsynet.PNG

Filtilsynet (CommonsTicker) var ein måte for å gje meldingar om endringar rundt mediafiler på Commons som var i bruk andre stader. Ordninga er ikkje lenger i bruk.

Filtilsyn-arkiv for 2006, 2007, 2008


Forklaring og brukEndra

Notis Tyding Handling
  Ei fil er blitt erstatta av ein nyare versjon. Undersøk om det nye bilde har same motivet som det gamle. Har det ikkje det kan du attenderulla opplastinga og be opplastaren lasta opp bildt på nytt med eit anna namn.
  Fila er sletta. Gå inn på kvar side og ta vekt tilvisingar til fila som ikkje finst meir. Om mogleg, finn ei god erstatting.
  føreslått sletta Gå til bildesida/slettingsdiskusjonen på Commons og diskuter slettinga. Om fila er føreslått hurtigsletta med god grunn, bør ein ta det ut av bruk.
  Slettingsmal teken vekk. Undersøk om det var rett at fila ikkje skulle slettast.
  Ein lisensmal er ikkje lenger sett på som gyldig. Filer som bruker denne lisensmalen kjem truleg til å slettast. Viss du er einig, ta vekk tilvisingar til slike filer frå artiklar. Viss ikkje, ta opp diskusjonen på Commons.

Om du har ordna ein artikkel eller fil på lista kan du leggja til malen {{OK}} framføre opplistinga.


Siste filerEndra

26 augustEndra25 augustEndra


24 augustEndra

23 augustEndra22 augustEndra21 augustEndra
20 augustEndra

19 augustEndra

18 augustEndra17 augustEndra

16 augustEndra15 augustEndra

  • Bub's erstatta Image:4-Stroke-Engine.gif: {{Information |Description=Slowed down animation a bit + even though there are usually 3 segments on a piston, the previous animation showed sometimes 2 sometimes 3, this has been levelled down to always 2. |Date=AUG-2008 }}; Brukt i: Firetaktsmotor (lokal biletside)
14 augustEndra


13 augustEndra

12 augustEndra


11 augustEndra
10 augustEndra

9 augustEndra

8 augustEndra


  • Harald Khan erstatta Image:Retinanebel.jpg: {{Information |Description=The [[:en:Hubble Space Telescope|Hubble]] telescope reveals a rainbow of colors in this dying [[:en:star]], called [[:en:IC 4406]]. Like many other so-called [[:en:planetary nebula]]e, IC 4406 exhibits a high degree of [[:en:sym; Brukt i: Netthinnetåka (lokal biletside)


7 augustEndra6 augustEndra

5 augustEndra4 augustEndra3 augustEndra

2 augustEndra

1 augustEndra