Wikipedia:Filtilsynet

(Omdirigert frå Wikipedia:CT)
Snarvegar:
WP:CT

Filtilsynet (CommonsTicker) var ein måte for å gje meldingar om endringar rundt mediafiler på Commons som var i bruk andre stader. Ordninga er ikkje lenger i bruk.

Filtilsyn-arkiv for 2006, 2007, 2008


Forklaring og bruk endre

Notis Tyding Handling
  Ei fil er blitt erstatta av ein nyare versjon. Undersøk om det nye bilde har same motivet som det gamle. Har det ikkje det kan du attenderulla opplastinga og be opplastaren lasta opp bildt på nytt med eit anna namn.
  Fila er sletta. Gå inn på kvar side og ta vekt tilvisingar til fila som ikkje finst meir. Om mogleg, finn ei god erstatting.
  føreslått sletta Gå til bildesida/slettingsdiskusjonen på Commons og diskuter slettinga. Om fila er føreslått hurtigsletta med god grunn, bør ein ta det ut av bruk.
  Slettingsmal teken vekk. Undersøk om det var rett at fila ikkje skulle slettast.
  Ein lisensmal er ikkje lenger sett på som gyldig. Filer som bruker denne lisensmalen kjem truleg til å slettast. Viss du er einig, ta vekk tilvisingar til slike filer frå artiklar. Viss ikkje, ta opp diskusjonen på Commons.

Om du har ordna ein artikkel eller fil på lista kan du leggja til malen {{OK}} framføre opplistinga.


Siste filer endre

26 august endre25 august endre


24 august endre

23 august endre22 august endre21 august endre
20 august endre

19 august endre

18 august endre17 august endre

16 august endre15 august endre

  • Bub's erstatta Image:4-Stroke-Engine.gif: {{Information |Description=Slowed down animation a bit + even though there are usually 3 segments on a piston, the previous animation showed sometimes 2 sometimes 3, this has been levelled down to always 2. |Date=AUG-2008 }}; Brukt i: Firetaktsmotor (lokal biletside)
14 august endre


13 august endre

12 august endre


11 august endre
10 august endre

9 august endre

8 august endre


  • Harald Khan erstatta Image:Retinanebel.jpg: {{Information |Description=The [[:en:Hubble Space Telescope|Hubble]] telescope reveals a rainbow of colors in this dying [[:en:star]], called [[:en:IC 4406]]. Like many other so-called [[:en:planetary nebula]]e, IC 4406 exhibits a high degree of [[:en:sym; Brukt i: Netthinnetåka (lokal biletside)


7 august endre6 august endre

5 august endre4 august endre3 august endre

2 august endre

1 august endre