Wikipedia:Multimediahjelp

Hjelpesider for å spela av lyd- og videofiler

På Wikimedia Commons bruker me filtypane Ogg Vorbis for lyd og Ogg Theora for video.
Me føretekk desse filene framfor meir velkjende typar fordi Ogg-formatet ikkje er avgrensa av patent. Desse hjelpesidene fortel kva program og kodekar du treng for å spela av multimediafilene våre.

Velg operativsystem:

For hjelp til å laga eller redigera multimediafiler, sjå
Software og Converting video på Wikimedia Commons (engelsk tekst).