Wikipedia:Multimediahjelp/Windows


Avspeling av lyd- og videofiler frå Wikimedia i Windows

Program

Du treng ei programvare som speler av multimedia, til dømes Windows Media Player som kjem saman med Windows, der du i tillegg må lasta ned ein kodek (sjå under). Du kan også bruka gratis avspelarar som VLC media player eller MPlayer, som ikkje treng noko ekstra for å spela Ogg-filer.

Kodek

Viss du treng ein (kodek) for å få mediaprogrammet ditt til å spela Ogg-filer, kan du lasta det ned frå www.illiminable.com/ogg/ under Download Now på høgre side.

Fila er 800 kB stor. Når du har lasta henne ned kan du opna henne og følga installasjonshjelpen.

Spørsmål eller problem? Spør på Mediahjelp eller Samfunnshuset.