Wikipedia:Nøyaktigheit

Nøyaktigheit er viktig ved ein encyklopedi. Om ikkje lesarane kan stole på at opplysningane i artikkelen stemmer, er han ikkje mykje verdt.

Ein som kjem ein over ein artikkel som inneheld ukorrekte opplysningar, klarer ikkje alltid å rette han sjølv. Der det er mistanke om at noko er galt kan ein leggje inn malen {{Nøyaktigheit}} øverst i artikkelen. Artikkelen hamner dimed i Kategori:Nøyaktighet. På diskusjonsida til artikkelen er det fornuftig å samtidig skrive noko om kvifor ein har lagt inn malen. Gjer ein det, er det lettare for andre å korrigere eller å bekrefte opplysningane.

For å få malen for nøyaktigheit, skriv ein {{Nøyaktighet}} øverst i artikkelen. Det blir sjåande slik ut: