Wikipedia:Namnekonvensjonar

(Omdirigert frå Wikipedia:Namn)
Snarvegar:
WP:Namn

Rettskriving endre

Hovudregel:

I artikkel- og kategorinamn skal berre hovudformer brukast.

Somme oppslagsord kan ha fleire tydingar. Nynorsk Wikipedia har spesielle reglar for slike artikkelnamn.

Bøygde former endre

Hovudregel:

Om artikkeltittelen er eit substantiv, skal han bruka ubunden form av ordet, utan artikkel.

Unntak:

Eintals- eller fleirtalsform endre

Hovudregel:

Viss artikkeltittelen er eit substantiv, skal han normalt vera i eintal.

Ein kan gjera unntak frå denne regelen viss artikkeltittelen er:


Sjå òg endre

 1. Transkripsjon frå ikkje-latinske alfabet:
  1. Transkripsjon av arabisk
  2. Transkripsjon av gresk
  3. Transkripsjon av hebraisk
  4. Transkripsjon av kyrillisk
 2. Språklege hjelpemiddel
  1. Lister over ordbøker, ordlister og utanlandske namn på norsk hjå Norsk språkråd
     Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.