Wikipedia:Robotar

Norsk

endre

Robotar, såkalla bottar, er script som vert køyrde på Wikipedia for å gjera rutinemessig vedlikehaldsarbeid. Dei fleste robotar legg til interwiki-lenkjer (til andre wikipedia-språk). Robotar kan òg gjera andre oppgåver, som til dømes å fjerna og flytta kategoriar, sjekka om lenkjer ut fungerer og liknande.

Retningsliner for tildeling av bot-status

endre

Bot-status, som gjer at robotar ikkje er synlege i Siste endringar, kan verta tildelt av byråkratar etter at roboten er godkjend på den lokale Wikipediaen.

For interwiki-robotar som køyrer pywikipediabot-scriptet trengst ei godkjenning av ein administrator for at han skal få bot-status. For andre slags bottar må eigaren forklara kva han gjer, køyra 20 testendringar for å syna det, og få godkjenning på sida Wikipedia-diskusjon:Robotar, og etter ei veke verta godkjend av ein byråkrat.

Interwikisortering

endre

Interwiki-lenkjer vert på nn.Wikipedia.org sortert med no/sv/da fyrst, og deretter i alfabetisk rekkefylgje etter språknamnet, i staden for alfabetisk etter språkkoda. Ord som tyder «språk» tel ikkje med i sorteringa. Språk med ikkje-latinske alfabet vert sortert slik dei ville vorte om dei var transkribert til det latinske alfabetet. I pywikipediabot-scriptet vert dette kalla for self.alphabetic. I robot-oppsettet kan ein få dette med ved å leggja inn fylgjande line self.interwiki_putfirst = { i seksjonen families/wikipedia_family.py:

      'nn': ['no','sv','da'] + self.alphabetic,

Generelle reglar for robotar

 1. Interwiki-lenkjer skal koma nedst på sida (etter kategori-lina).
 2. Kvar interwiki-lenkje skal ha si eiga line.
 3. Før lista over interwiki bør det stå <!-- interwiki (no, sv, da first; then others alphabetically by name)-->
 4. Lenkjene til no, sv og da skal stå øvst i lista, resten av lenkjene vert sortert alfabetisk etter namn.

English

endre

Robots, so-called bots, are scripts that are run on Wikipedia to perform routine maintenance. Most robots add or update interwiki links (links to parallel articles in other languages), but they can also do other work like moving or removing categories, checking the validity of external links, and so on.

Guidelines for assignment of bot status

endre

Bot status, which makes a robot invisible in the Recent changes list, may be switched on by bureaucrats after the robot has been approved by the local Wikipedia.

For interwiki bots running the pywikipediabot script, only approval by a local administrator is needed to obtain bot status. For other types of bots the owner must explain what it does, run 20 test edits to illustrate it, and get approval at the talk page of this page, and after one week be approved by a local bureaucrat.

Interwiki sorting

endre

Interwiki links at nn.Wikipedia.org are sorted with no/sv/da first, and then alphabetically by the language name, instead of alphabetically by the language code. Words that translate to "language" do not count in the sorting. Languages in non-latin alphabets are sorted like they would have been if transcribed to the latin alphabet. In the pywikipediabot framework this is called self.alphabetic. This is done in the robot setup by adding the following line below self.interwiki_putfirst = { in the families/wikipedia_family.py section:

      'nn': ['no','sv','da'] + self.alphabetic,

General instructions:

 1. Interwiki links should reside at the very bottom of each page (after category tags).
 2. Each interwiki link should reside on its own line.
 3. The interwiki section will often be preceded an empty line and then the comment tag <!-- interwiki (no, sv, da first; then others alphabetically by name)-->
 4. The links to no, sv and da should precede all the other interwiki links; the rest of the links should be listed alphabetically by language name.


Robotar

endre

Liste over robotar per 18.07.2012 kl. 11:02. Namna er tekne automatisk frå dette oversynet av NjardarBot.

Brukarnamn Konto oppretta lokalt Eigar Siste endringa lokalt
AHbot (diskusjon · bidrag) 13. juni 2009 00:33 Ahonc 1. januar 2010 kl. 13:23
Agtbot (diskusjon · bidrag) 15. oktober 2006 20:57 Jeblad 6. september 2011 kl. 07:12
Albambot (diskusjon · bidrag) 5. august 2008 06:46 알밤한대 14. desember 2010 kl. 07:38
Alexbot (diskusjon · bidrag) 21. desember 2007 07:55 Alexsh 10. oktober 2011 kl. 07:25
Alirezabot (diskusjon · bidrag) 22. juni 2012 23:09 AliReza 17. juli 2012 kl. 19:00
AlleborgoBot (diskusjon · bidrag) 14. juni 2007 14:23 Alleborgo 9. august 2010 kl. 01:59
Almabot (diskusjon · bidrag) 29. januar 2009 04:19 Nakor 6. januar 2012 kl. 21:32
Amirobot (diskusjon · bidrag) 2. oktober 2008 03:02 Ladsgroup 25. november 2011 kl. 12:40
Andersbot (diskusjon · bidrag) 8. mai 2007 16:05 Anders (?) 28. juni 2011 kl. 15:04
ArthurBot (diskusjon · bidrag) 1. desember 2009 13:52 Mercy 30. desember 2011 kl. 19:16
AvocatoBot (diskusjon · bidrag) 9. juli 2011 20:57 ? 12. juli 2012 kl. 02:30
BepBot (diskusjon · bidrag) 20. april 2008 01:03 bep 11. april 2011 kl. 11:37
BodhisattvaBot (diskusjon · bidrag) 10. mars 2008 14:50 Dalibor Bosits (?) 27. august 2011 kl. 23:43
BotMultichill (diskusjon · bidrag) 22. mai 2007 15:50 Multichill (?) 17. april 2011 kl. 12:22
Broadbot (diskusjon · bidrag) 16. juni 2007 21:30 Broadbeer (?) 3. oktober 2010 kl. 15:50
CarsracBot (diskusjon · bidrag) 15. mars 2009 20:37 Carsrac 14. juli 2012 kl. 13:41
Chlewbot (diskusjon · bidrag) ukjend; 2006 eller før Chlewey (?) 26. april 2010 kl. 06:15
Chobot (diskusjon · bidrag) ukjend; 2006 eller før ChongDae 13. juli 2012 kl. 10:58
CocuBot (diskusjon · bidrag) 19. november 2010 13:39 Cocu 15. juli 2012 kl. 14:06
D'ohBot (diskusjon · bidrag) 13. juli 2009 16:36 Dnikitin 8. juni 2012 kl. 21:58
DSisyphBot (diskusjon · bidrag) 14. desember 2008 17:49 Sisyph 8. juli 2012 kl. 12:42
Darkicebot (diskusjon · bidrag) 3. mars 2009 03:44 Razorflame (?) 2. februar 2010 kl. 08:47
Diego Grez Bot (diskusjon · bidrag) 17. juli 2010 19:57 Diego Grez 21. juli 2011 kl. 17:12
DirlBot (diskusjon · bidrag) 26. februar 2009 10:33 Chesnok 13. april 2011 kl. 18:08
DixonDBot (diskusjon · bidrag) 31. oktober 2010 02:09 DixonD 9. april 2011 kl. 08:25
DragonBot (diskusjon · bidrag) 3. oktober 2008 03:43 Jacob.jose 22. august 2009 kl. 16:07
Ebrambot (diskusjon · bidrag) 23. august 2010 02:43 ebraminio 13. januar 2011 kl. 16:08
Eirik-bot (diskusjon · bidrag) 2. februar 2008 00:04 Eirik 2. februar 2008 kl. 01:46
EivindBot (diskusjon · bidrag) 19. april 2008 22:28 EivindJ 4. august 2008 kl. 17:41
EleferenBot (diskusjon · bidrag) 13. februar 2010 22:34 Eleferen 13. juli 2012 kl. 19:14
EmausBot (diskusjon · bidrag) 24. januar 2010 15:07 Emaus 18. juli 2012 kl. 10:20
Escarbot (diskusjon · bidrag) 5. juni 2006 21:21 Vargenau (?) 15. juli 2012 kl. 21:35
FiriBot (diskusjon · bidrag) 28. april 2008 17:38 Firilacroco (?) 10. juli 2012 kl. 22:09
FlaBot (diskusjon · bidrag) ukjend; 2006 eller før FlaBot (?) 7. november 2010 kl. 15:07
GhalyBot (diskusjon · bidrag) 8. februar 2009 04:34 Ghaly 3. juli 2012 kl. 22:24
GnawnBot (diskusjon · bidrag) 17. oktober 2008 06:22 StormDaebak 23. april 2009 kl. 05:49
H92Bot (diskusjon · bidrag) 17. april 2008 18:32 H92 24. mars 2009 kl. 21:07
HerculeBot (diskusjon · bidrag) 5. juni 2008 11:49 Hercule (?) 14. juli 2012 kl. 16:24
HiW-Bot (diskusjon · bidrag) 24. august 2011 17:18 Hedwig in Washington 14. juli 2012 kl. 07:19
Hxhbot (diskusjon · bidrag) 8. mai 2007 11:09 Helland (?) 14. juli 2010 kl. 11:54
Idioma-bot (diskusjon · bidrag) 25. november 2007 16:01 Hugo.arg (?) 16. juli 2012 kl. 23:27
JAnD (diskusjon · bidrag) 13. juli 2006 06:27 ? 5. februar 2007 kl. 09:51
JAnDbot (diskusjon · bidrag) 6. januar 2007 21:46 JAn Dudík 13. juli 2012 kl. 13:59
JYBot (diskusjon · bidrag) 12. april 2012 08:31 javadyou 18. juli 2012 kl. 05:50
JackieBot (diskusjon · bidrag) 30. juni 2010 16:54 Jackie 18. juli 2012 kl. 06:00
JhsBot (diskusjon · bidrag) 4. mai 2006 12:52 Jon Harald Søby (?) 6. juli 2012 kl. 08:52
KamikazeBot (diskusjon · bidrag) 12. oktober 2009 23:22 Karol007 25. juni 2012 kl. 19:32
Kasirbot (diskusjon · bidrag) 2. mars 2011 22:27 Kasir 18. juli 2012 kl. 09:52
Kgsbot (diskusjon · bidrag) 30. juni 2010 08:08 Kiran Gopi 26. september 2011 kl. 21:48
Kwjbot (diskusjon · bidrag) 4. august 2008 07:42 Kwj2772 13. desember 2011 kl. 11:38
LA2-bot (diskusjon · bidrag) 8. oktober 2007 18:59 LA2 14. november 2010 kl. 22:35
LaaknorBot (diskusjon · bidrag) 18. april 2008 01:12 Laaknor 18. juli 2012 kl. 00:40
Le Pied-bot (diskusjon · bidrag) 8. mai 2007 23:48 EDUCA33E (?) 9. mars 2008 kl. 16:43
Loveless (diskusjon · bidrag) 5. juni 2007 13:35 Darkoneko (?) 28. april 2012 kl. 23:08
Luckas-bot (diskusjon · bidrag) 7. juli 2008 22:35 Luckas Blade 21. mai 2012 kl. 15:43
MGA73bot (diskusjon · bidrag) 9. juli 2009 21:01 MGA73 25. desember 2010 kl. 20:21
MagnusA.Bot (diskusjon · bidrag) 1. mai 2008 15:03 MagnusA 17. juli 2012 kl. 11:18
MastiBot (diskusjon · bidrag) 30. juni 2009 19:27 masti 18. juli 2012 kl. 00:48
MelancholieBot (diskusjon · bidrag) 30. mars 2008 23:15 ? 29. november 2009 kl. 00:27
MenoBot (diskusjon · bidrag) 9. desember 2007 10:42 Meno25 7. mai 2012 kl. 22:39
MerlIwBot (diskusjon · bidrag) 10. mars 2011 16:03 Merlissimo 18. juli 2012 kl. 10:51
MerlLinkBot (diskusjon · bidrag) 15. januar 2009 02:38 Merlissimo 17. januar 2012 kl. 15:57
Minsbot (diskusjon · bidrag) 5. desember 2011 01:21 Ha98574 17. juli 2012 kl. 22:56
Mjbmrbot (diskusjon · bidrag) 2. oktober 2010 20:12 mjbmr 7. november 2011 kl. 14:12
MondalorBot (diskusjon · bidrag) 16. juni 2009 17:25 Mondalor 5. desember 2011 kl. 12:18
Movses-bot (diskusjon · bidrag) 11. desember 2010 12:24 Movses 19. mars 2012 kl. 10:20
Muro Bot (diskusjon · bidrag) 3. juli 2008 16:58 Muro de Aguas 22. april 2010 kl. 16:12
Nallimbot (diskusjon · bidrag) 10. august 2008 03:18 adrenalin 17. desember 2010 kl. 20:45
NjardarBot (diskusjon · bidrag) 13. april 2008 18:27 Njardarlogar 12. juli 2012 kl. 18:05
OKBot (diskusjon · bidrag) 6. mai 2007 17:26 OsamaK (?) 29. januar 2009 kl. 18:08
Obersachsebot (diskusjon · bidrag) 2. juli 2009 20:54 Obersachse 11. juli 2012 kl. 17:58
PipepBot (diskusjon · bidrag) 1. august 2007 13:28 Pipep 27. september 2008 kl. 21:16
PixelBot (diskusjon · bidrag) 3. november 2007 12:18 Pixelfire 17. juli 2012 kl. 21:46
Ptbotgourou (diskusjon · bidrag) 21. august 2008 08:52 gdgourou 18. juli 2012 kl. 09:19
Purbo T (diskusjon · bidrag) 10. februar 2008 03:08 Bot (?) 17. august 2010 kl. 01:02
RedBot (diskusjon · bidrag) 25. juni 2010 17:14 Redf0x 18. juli 2012 kl. 10:53
Rezabot (diskusjon · bidrag) 3. august 2011 13:01 reza1615 12. juli 2012 kl. 19:49
RoarBot (diskusjon · bidrag) 15. januar 2010 15:55 Roarjo 2. november 2010 kl. 14:59
Robbot (diskusjon · bidrag) ukjend; 2006 eller før Andre Engels (?) 20. mai 2012 kl. 20:27
SassoBot (diskusjon · bidrag) 28. februar 2009 21:08 Djsasso 28. juni 2012 kl. 21:15
SieBot (diskusjon · bidrag) 9. mai 2007 07:43 Siebrand (?) 25. januar 2011 kl. 06:25
SilvonenBot (diskusjon · bidrag) 9. februar 2008 11:34 Silvonen 9. juli 2012 kl. 06:56
Snaevar-bot (diskusjon · bidrag) 23. mai 2011 12:12 Snaevar 1. juli 2012 kl. 22:37
Soulbot (diskusjon · bidrag) 6. august 2006 16:17 Soulkeeper (?) 17. juli 2012 kl. 22:34
SpBot (diskusjon · bidrag) 3. mai 2008 10:16 ? 7. januar 2010 kl. 00:48
SpillingBot (diskusjon · bidrag) 10. mars 2008 21:54 Jóna Þórunn 18. oktober 2009 kl. 17:48
StigBot (diskusjon · bidrag) 1. juni 2008 01:12 Stigmj 1. juli 2012 kl. 05:51
Synthebot (diskusjon · bidrag) 6. september 2007 19:47 Julian Mendez 24. juni 2012 kl. 23:05
Sz-iwbot (diskusjon · bidrag) ukjend; 2006 eller før shizhao (?) 15. juli 2012 kl. 08:59
TXiKiBoT (diskusjon · bidrag) 5. januar 2007 02:20 TXiKi (?) 15. juli 2012 kl. 00:52
Thijs!bot (diskusjon · bidrag) 10. mai 2006 08:56 Thijs! (?) 21. mai 2012 kl. 08:18
TjBot (diskusjon · bidrag) 15. november 2009 20:19 Tjmoel 18. juli 2012 kl. 07:34
TobeBot (diskusjon · bidrag) 8. oktober 2009 06:46 Mymelo 14. september 2010 kl. 03:37
TuvicBot (diskusjon · bidrag) 1. juli 2006 15:12 Tuvic (?) 10. oktober 2008 kl. 16:00
UKBot (diskusjon · bidrag) 30. juni 2012 01:13 Danmichaelo aldri
Vagobot (diskusjon · bidrag) 15. juli 2011 17:08 Vago 18. mai 2012 kl. 08:05
VanBot (diskusjon · bidrag) 12. februar 2008 12:27 VictorAnyakin (?) 10. september 2009 kl. 14:11
Ver-bot (diskusjon · bidrag) 2. oktober 2009 11:55 Verwolff 13. februar 2011 kl. 23:52
VolkovBot (diskusjon · bidrag) 22. februar 2007 02:57 Volkov (?) 18. juli 2012 kl. 01:17
WikiDreamer Bot (diskusjon · bidrag) 19. mai 2008 20:07 WikiDreamer 6. august 2008 kl. 13:38
WikitanvirBot (diskusjon · bidrag) 28. september 2010 06:56 Wikitanvir 15. mai 2012 kl. 19:43
Xqbot (diskusjon · bidrag) 28. juli 2009 19:34 Xqt 17. juli 2012 kl. 22:55
Zorrobot (diskusjon · bidrag) 12. november 2006 01:20 ZorroIII (?) 18. juli 2012 kl. 10:48
Zwobot (diskusjon · bidrag) ukjend; 2006 eller før Head (?) 28. august 2008 kl. 15:52
Zxabot (diskusjon · bidrag) 29. september 2008 12:42 JaynFM 13. april 2009 kl. 17:16
ZéroBot (diskusjon · bidrag) 24. mars 2010 19:03 Toto Azéro 18. juli 2012 kl. 11:01
タチコマ robot (diskusjon · bidrag) 30. august 2007 14:57 とある白い猫 7. juli 2012 kl. 23:04

See also

endre
 
Robot
Robotar på Nynorsk Wikipedia (bots on Nynorsk Wikipedia)

AHbot | Agtbot | Albambot | Alexbot | Alirezabot | AlleborgoBot | Almabot | Amirobot | Andersbot | ArkivBot | ArthurBot | AvocatoBot | BepBot | BodhisattvaBot | BotMultichill | Broadbot | CarsracBot | Chlewbot | Chobot | CocuBot | D'ohBot | DSisyphBot | Diego Grez Bot | DirlBot | DixonDBot | DragonBot | Ebrambot | Eirik-bot | EivindBot | EleferenBot | EmausBot | Escarbot | FiriBot | FlaBot | GhalyBot | GnawnBot | H92Bot | HerculeBot | HiW-Bot | Hxhbot | Idioma-bot | JAnD | JAnDbot | JYBot | JackieBot | JhsBot | KamikazeBot | Kasirbot | Kgsbot | Kwjbot | LA2-bot | LaaknorBot | Le Pied-bot | Loveless | Luckas-bot | MGA73bot | MastiBot | MelancholieBot | MenoBot | MerlIwBot | MerlLinkBot | Minsbot | Mjbmrbot | MondalorBot | Movses-bot | Muro Bot | Nallimbot | NjardarBot | OKBot | Obersachsebot | PipepBot | PixelBot | Ptbotgourou | Purbo T | RedBot | Rezabot | RoarBot | Robbot | SassoBot | SieBot | SilvonenBot | Snaevar-bot | Soulbot | SpBot | SpillingBot | StigBot | Synthebot | Sz-iwbot | TXiKiBoT | Thijs!bot | TjBot | TobeBot | TuvicBot | UKBot | Vagobot | VanBot | Ver-bot | VolkovBot | WikiDreamer Bot | WikitanvirBot | Xqbot | Zorrobot | Zwobot | Zxabot | ZéroBot | タチコマ robot