Wikipedia:Tal

NamngjevingEndra

Alle artiklar om tal får tittelen Talet n der n er talet, til dømes talet 1, talet 79, talet 100. Artikkelen på sjølve talet (1, 79, 100) handlar om årstalet, men bør ha ei lenkje til artikkelen om talet dersom denne finst.

MalarEndra

Malen som viser korleis ein skriv tal i ulike talsystem heiter Mal:Tal.

KategoriarEndra