Wikipedia:Utvald artikkel/Veke 13, 2016

Dublin Bread Company etter Påskeopprøret i 1916

Påskeopprøret i 1916 var eit mislykka forsøk på å enda det britiske styret i Irland. Det braut ut i Dublinpåskemåndagen 24. april 1916, og varte i seks dagar. Til trass for at opprøret slo feil, var det eit viktig skritt i retning av opprettinga av ein sjølvstendig irsk stat.

Det var ein del av gruppa Irish Volunteers under læraren og advokaten Pádraig Pearse og Irish Citizen Army under arbeidarleiaren James Connolly som denne dagen tok nøkkelposisjonar i Dublin med makt og proklamerte ein irsk republikk uavhengig av Storbritannia frå trappa på Hovudpostkontoret.

30. april blei opprøret slått ned. Leiarane blei stilt for krigsrett, og fleire av dei blei avretta. Totalt døydde oppimot 500 menneske i uroa, rundt 54 % av dei sivile, 30 % britiske militære og politi, og 16 % irske opprørarar. Over 2 600 blei skadde. Dei fleste sivile tapa kom som følgje av britisk bruk av artilleri og maskingevær, eller fordi dei forveksla sivile med opprørarar. Bombardementet og brannane det førte til la delar av Dublin sentrum i ruinar. Les meir …