Opna hovudmenyen
Russisk ortodoks kyrkje i Unalaska vest i Aleutane

Aleutane er ei øygruppe på meir enn 300 små vulkanske øyar som dannar ein øyboge nord i Stillehavet. Ho dekkjer eit areal på 17 666 km² og strekkjer seg 1900 km vestover frå Alaskahalvøya i USA mot Kamtsjatkahalvøya i Russland. Ho kryssar 180°-meridianen og utgjer den vestlegaste delen av USA (og teknisk sett òg den austlegaste). Nesten heile øygruppa høyrer til Alaska og vert rekna som «den alaskiske bushen», men heilt vest ligg dei vesle Kommandørøyane som høyrer til Russland. Øyane er med sine 57 vulkanar den nordlege delen av Eldringen i Stillehavet.

Dei innfødde folka kallar seg sjølv unangan, og vert av dei fleste andre kalla «aleutar». Aleutisk er ei av to hovudgreiner av eskimoisk-aleutiske språk. I 2000 var det 8162 innbyggjarar der 4283 budde i Unalaska, den største busetnaden. Økonomien er hovudsakleg basert på fiskeri og til ein viss grad det amerikanske militæret som held til her. Dei einaste avlingane er poteter. Les meir …