Wikipedia:Utvald artikkel/Veke 41, 2016

Blåkval

Kvalar (Cetacea) er ein orden store pattedyr spesielt tilpassa liv i vatn. Det finst over 80 artar. Dei fleste artane held til i havet, men det finst òg nokre få tannkvalartar som lever i ferskvatn. Blant kvalane finn ein òg det største pattedyret i verda, den enorme blåkvalen som kan vege opp mot 200 tonn og bli over 30 meter lang. Den minste av alle kvalar er den vesle hektordelfinen, som normalt berre vert 1,2-1,5 meter lang og veg 35-60 kg.

Alle kvalar har ein straumlinjeforma kropp som gjev liten motstand i vatn, men kroppsforma varierer likevel ganske mykje. Dei raskaste kvalane har gjerne ein torpedoliknande kropp, mens dei langsamare artane gjerne liknar meir på eit gigantisk rumpetroll i forma. Kroppen er òg i varierande grad dekt med eit isolerande spekklag som varierer i tjuknad frå art til art. Les meir …