Opna hovudmenyen
Soldatar frå TMBN/SFOR i Bosnia i 1998.

Telemark bataljon (TMBN) er ein av tre manøverbataljonar i Brigade Nord. Bataljonen er stort sett organisert og oppbygd på same måte som Panserbataljonen. Bataljonen vart oppretta i 1993, og er dimed den yngste avdelinga i Brigaden. TMBN utgjer kjerna i Hærens Hurtige Reaksjonsstyrke, som er Brigade Nord sin spydspiss med NATO-beredskap. Til skilnad frå dei andre bataljonane i Hæren, som består i hovudsak av vernepliktig personell, er Telemark bataljon ei heilprofesjonell avdeling.

Telemark bataljon har delteke i mange ulike internasjonale militære operasjonar i forhold til andre bataljonar i Brigade Nord. Avdelinga sitt første internasjonale oppdrag var i 1997: Bataljonen stilte med eitt kompani til Stabilization Force (SFOR) i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina. Første oppdrag som eit samla bataljonsforband var til Kosovo Force (KFOR) i Priština i Kosovo, frå oktober 1999. Frå 2003 stilte TMBN ei rekke bidrag til International Security Assistance Force in Afghanistan (ISAF); først med eit kompani i Kabul til 2006. Frå 2006 har avdelinga bidrege til den ein internasjonal hurtig reaksjonsstyrke i Mazar-e-Sharif og Provinsional Reconstruction Team (PRT) i Meymaneh, begge nord i landet. Les meir …