Wikipedia:Utvald bokmålsartikkel/Veke 41, 2018

Nyhetsmagasinet Der Spiegel (speilet) ble stiftet i 1947

Spiegelaffæren fra 1962 omfattet tyske myndigheters etterforskning og fengsling av journalister og redaktører i magasinet Der Spiegel, basert på mistanke om landsforræderi. En artikkel i oktober 1962 ble antatt å bygge på forsvarshemmeligheter. Artikkelen påviste meningsforskjeller i forsvarsdepartementet: Ved et angrep fra Sovjetunionen med konvensjonelle våpen mente forsvarsminister Franz Josef Strauss (CDU) at det også i et slikt tilfelle skulle svares med atomvåpen.

Da Strauss fikk kjennskap til riksadvokatens etterforskning av Der Spiegel, søkte han med stor iver å påvirke alle deler av den. Forbundskansler Adenauer ga Strauss adgang til å bruke alle midler for å oppklare det angivelige landsforræderiet. Da saken ble kjent i offentligheten, benektet Strauss først at han hadde hatt noen rolle i affæren.

Saken førte til regjeringskrise. FDP truet med å gå ut av regjeringen dersom Strauss ikke gikk av. Konrad Adenauers femte regjering tiltrådte 14. desember 1962, uten Strauss. Da hadde dessuten Adenauer kunngjort at han selv ville gå av som kansler, høsten 1963. Etterforskningen førte ikke til noen bevis for landsforræderi. Les mer …