Wikipedia:Utvald bokmålsartikkel/Veke 45, 2018

Tre av de 16 delstatene er bystater

Tysklands delstater (tysk: Länder eller Bundesländer) er 16 delvis suverene stater, som samtlige er medlemmer av føderasjonen Forbundsrepublikken Tyskland. Berlin, Hamburg og Bremen er bystater, mens de øvrige delstatene omfatter både landområder og byer.

Den føderale statsordningen i Tyskland innebærer at statsmakten i utgangspunktet tilhører delstatene, med mindre noe annet følger av grunnloven (Grundgesetz). Grunnloven bestemmer at den føderale regjeringen styrer finans-, utenriks- og sosialpolitikken, mens delstatene har ansvaret for blant annet utdannings- og kulturpolitikken.

Etter den andre verdenskrig opprettet de allierte okkupasjonsmaktene nye delstater, for å skape en desentralisert fordeling av makt. Ved inndelingen av delstatene ble det ikke lagt vekt på delstatenes historiske grenser. Det var bare Bayern, Hamburg og Bremen, og til en viss grad Schleswig-Holstein, som kunne sies å bygge på historiske grenser. Les mer …