Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 14, 2010

En ojibwakvinna, Kei-a-gis-gis, porträtterad av George Catlin 1832

Ojibwa är namnet på en algonkinspråkig indianstam som i dag utgör den tredje största enskilda gruppen av de överlevande nordamerikanska urbefolkningarna norr om Mexiko. Enligt US Census Bureau var Ojibwa år 2000 den femte största gruppen av USAs ursprungsbefolkning, med 149 669 individer. I Kanada finns ytterligare ca 76 000 personer. Chippewa är en förvrängd engelsk namnform som vunnit viss hävd i litteraturen, framför allt i USA.

Ojibwaerna har genom sin successiva förflyttning västerut under historiens gång delats upp på ett antal subgrupper, eller band. Levnadssättet och kulturen har på grund av detta – liksom språket – utvecklats åt olika håll. De västligaste ojibwaerna kallar sig nakawē och skiljer sig kulturellt från de östra grupperna genom att vara mindre konservativa och mer benägna att uppta inslag från främmande kulturer. De utvecklades genom sina fredliga kontakter med assiniboiner och cree successivt till prärieindianer, skaffade sig hästhjordar, började använda tipin som bostad och slutade bruka jorden. Läs mer …