Opna hovudmenyen
Profil av Sivert Aarflot

Sivert Aarflot (1759–1817) var ein lærar, gardbrukar, lensmann, forfattar, boktrykkar og bladutgjevar i VoldaSunnmøre. Med løyve frå kongen starta han trykkeriet Aarflots prenteverk i 1809, og gav ut avisa Norsk Landboeblad. Dette var både det første trykkeriet og den første avisa på landsbygda i Noreg og truleg det femte trykkeriet i landet. For arbeidet sitt mottok han mellom anna Dannebrogordenen. Les meir …