Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 12, 2010

Færøyenes nåværende statsminister Kaj Leo Johannesen tiltrådte i 2008

Liste over Færøyenes statsministre omfatter regjeringssjefer på Færøyene gjennom tidene. Deres tittel på færøysk er løgmaður, altså lagmann. Tittelen er en videreføring av embetet som ordstyrer på Lagtinget fra rundt år 1000 til 1816. I 1948 trådte den færøyske hjemmestyreloven i kraft, og øyene fikk sin egen regjering, innenfor det danske riket.

Siden 1948 har Færøyene hatt tolv statsministre. På tross av mengden politiske partier, og av disse i dag fire jevnstore, har kun partiene Sambandsflokkurin, Javnaðarflokkurin og Fólkaflokkurin hatt statsministeren. Det eldste partiet, Sjálvstýrisflokkurin, har aldri hatt statsministeren. Nåværende statsminister er Kaj Leo Johannesen fra Sambandsflokkurin, som tiltrådde i september 2008. Les mer…