Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 15, 2011

Schizofreni kan være karakterisert av oppmerksomhetssvikt, utarmet språk, og stereotyp, hensiktsløs, repeterende atferd. Bildet viser et broderi utført av en person med diagnosen

Schizofreni er en psykisk lidelse preget av psykose (vrangforestillinger, hallusinasjoner), uorganisert tale og «negative symptomer». Negative symptomer kan være avflatede følelser, mangel på vilje, manglende evne til nytelse, oppmerksomhetssvikt og stereotyp atferd.

Lidelsen kommer som oftest til uttrykk som auditive hallusinasjoner (pasienten hører stemmer), paranoide eller bisarre vrangforestillinger, eller desorganisert tale og tenkning, og ledsages av betydelig sosial eller yrkesmessig dysfunksjon. Symptomene oppstår vanligvis i ung voksenalder, med en total livstidsprevalens på rundt 1 %. Diagnosen er basert på pasientens selvrapportering av opplevelser og på observert atferd. Symptomene må være til stede over en periode på minst 1 måned og være knyttet til minimum en 6-måneders periode med nedsatt fungering. Det finnes ingen laboratorieprøver som kan påvise schizofreni. Les mer…