Kart over kjernekraftverk i verden, pr høsten 2009

Liste over verdens største kjernekraftverk rangerer 201 av verdens om lag 218 eksisterende og påbegynte kjernekraftverk, sortert etter deres installerte effekt målt i MW.

Vanlig kapasitet per verk er 1-3 000 MW – svært få kjernekraftverk har lavere installert elektrisk effekt enn 1 000 MW. Verdens største kjernekraftverk er Kashiwazaki-Kariwa kjernekraftverk i Japan, som ble satt i drift i 1985. Installert effekt er 8 212 MW, og produksjonen på inntil 50 TWh årlig tilsvarer nesten halve Norges kraftproduksjon. Størst produksjon i 2009 har trolig Bruce kjernekraftverk i Canada, med en utnyttet kapasitet på om lag 6 000 MW. Japan har ialt 20 kjernekraftverk, bare USA har flere. Les mer…